เกี่ยวกับเรา


บริษัท  เอเชีย บิซิเนส ลิงค์ จำกัด Asia   Business  Link  Co.,Ltd.  (ABL)   ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546  ดำเนินธุรกิจมากว่า13 ปี  ให้บริการครบวงจรด้าน Destination Management การท่องเที่ยวในประเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมบันเทิงเชิงสาระ Walk Rally, Team Building,กิจกรรมCSR, จัดนำคณะร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ


 

Visitors: 792,915