จัดศึกษาดูงานและสัมนา

Asia Business Link Co., Ltd. (ABL) ผู้แทนในการจัดนำคณะเข้าร่วมงาน
CIMES 2016  THE 13 th CHINA INT’L MACHINE TOOL & TOOLS EXHIBITION : 
 22 – 26 มิถุนายน 2559  ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ลงทะเบียนวันนี้ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 

- จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนำท่านและคณะเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพร้อมเป็นผู้แปลภาษาให้แก่ ท่านและคณะ

- จัดบัตร VIP สำหรับท่านและคณะ ซึ่งสามารถใช้ห้อง VIP Lounge ได้ตลอดเวลาในงาน CIMES 2016

- จัดบัตร VIP สำหรับท่านและคณะ เพื่อท่านและคณะสามารถเข้าฟังทุก conference และ symposium ในงาน CIMES 2016

- จัดให้ท่านและคณะเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กับ ผู้เชี่ยวชาญ CNMTC และผู้ผลิต

-จัดให้ท่านและคณะเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน Factory visit ของผู้จัดงาน CIMES2016

จัดหาตั๋วเครื่องบิน  โรงแรม และ ทัวร์ให้แก่ท่านและคณะในการเดินทาง

Visitors: 792,914